EA1AUM /p  

Puerto Alto de Dagüeño (TPMA-029)

Activado el  15  de Agosto del año 2008

181   CONTACTOS

       

   CONCEJO DE CANGAS DEL NARCEA  (DME-33011)

ESTACION HORA FRECUENCIA MODO
EA1AST 6.44 3692 LSB
EA1DPC 6.44 3696 LSB
EA4KD 6.47 3696 LSB
AM1AJV 6.47 3696 LSB
EC4DX 6.47 3696 LSB
EA1YY 6.47 3696 LSB
EA7CK 6.47 3696 LSB
EA7SB 6.49 3696 LSB
CT1ELF 6.49 3696 LSB
EA2RC 6.50 3696 LSB
EA1BKO 6.50 3696 LSB
EA1HT 6.50 3696 LSB
CT1BSC 6.52 3696 LSB
EC1KR 6.55 3696 LSB
EA7DA 6.55 3696 LSB
EA4DTV 6.58 3672 LSB
EC1DBO 7.00 3691 LSB
EA7ELY 7.00 3695 LSB
EA1ET 7.02 3677 LSB
EA4TD 7.04 3670 LSB
EA4GO 7.06 3696 LSB
EA1BUL 7.06 3697 LSB
EA1LA 7.10 3697 LSB
EA4AVM 7.13 3697 LSB
EA1UU 7.13 3697 LSB
EA7FEM 7.13 3697 LSB
CT4LV 7.19 3697 LSB
F2YT 7.26 14150 USB
EB1YK 7.29 3697 LSB
EA1YY 7.29 14140 USB
EA1DPC 7.29 14140 USB
EA7NC 7.29 14140 USB
EA7DA 7.29 14140 USB
EA1BZP 7.36 3697 LSB
EA5AT 7.36 7040 LSB
EA4ERS 7.39 7049 LSB
EC4DX 7.39 7052 LSB
EA1/EC2AMN 7.39 7072 LSB
EB1YK 7.42 7040 LSB
AO5YJ 7.42 7044 LSB
EA1FE 7.47 7078 LSB
EA4VO 7.52 7073 LSB
EA5IY 7.53 7073 LSB
EA1BZP 7.53 7073 LSB
EA7GKN 7.53 7073 LSB
EA7FEM 7.55 7073 LSB
EA3DME 7.55 7073 LSB
EA7NC 7.55 7073 LSB
EA4CIN 7.55 7073 LSB
EA7IE 7.55 7073 LSB
EA7HF 7.55 7073 LSB
EB3FIS/P 7.57 7073 LSB
EA5FGK 7.57 7073 LSB
EA7FQS 7.57 7073 LSB
EA7GLY 7.58 7073 LSB
EC1CSV 7.58 7073 LSB
EA5RY 8.00 7073 LSB
EA5AMD 8.00 7073 LSB
EA9PY 8.01 7073 LSB
EA1MI 8.01 7073 LSB
EA7PY 8.01 7073 LSB
EA7DQS 8.01 7073 LSB
EA4AYU 8.01 7073 LSB
EA5GSY 8.01 7073 LSB
EA7HY 8.01 7073 LSB
EA6BZ 8.04 7073 LSB
EA7HLM 8.04 7073 LSB
EA7AT 8.05 7073 LSB
EA5KY 8.05 7073 LSB
EA7TT 8.05 7073 LSB
EB7CIN 8.05 7073 LSB
EA5CXF 8.05 7073 LSB
EA7URS 8.05 7073 LSB
EA4DTV 8.05 7073 LSB
EA5CQ 8.05 7073 LSB
EA6KQ 8.05 7073 LSB
EA8AFF 8.05 7073 LSB
EA7HMC 8.08 7073 LSB
EA1AST 8.08 7073 LSB
EA1/EA2EC 8.08 7073 LSB
EA1ABS 8.08 7073 LSB
EA7GV 8.08 7073 LSB
AN5CNK 8.08 7073 LSB
EA1YY 8.10 7073 LSB
EA5YE 8.10 7073 LSB
EA5RJ 8.10 7073 LSB
EC7DNX 8.10 7073 LSB
EA7DQM 8.10 7073 LSB
EA5GL 8.13 7073 LSB
EA4DXP 8.13 7073 LSB
EA2YY 8.13 7073 LSB
EA7GHI 8.13 7073 LSB
EB1FPF 8.13 7073 LSB
EA7HP 8.13 7073 LSB
EB4EPA 8.15 7073 LSB
EA9PD 8.15 7073 LSB
EA3AOI 8.15 7073 LSB
EA4ESE 8.17 7073 LSB
EA5URJ 8.17 7073 LSB
EA5GD 8.17 7073 LSB
EA3CCN 8.17 7073 LSB
EA7GNW 8.19 7073 LSB
EA4EMC/P 8.19 7073 LSB
EA5XP 8.20 7073 LSB
EA1EDF 8.20 7073 LSB
EA1DFP 8.20 7073 LSB
EA5EN/P 8.22 7073 LSB
EA4AAZ 8.22 7073 LSB
EA3TE 8.22 7073 LSB
EA6BE 8.22 7073 LSB
EC1DBO 8.25 7073 LSB
EA7HE 8.25 7073 LSB
EB7DIZ/P 8.25 7073 LSB
EA7HMK 8.25 7073 LSB
EA5BK 8.27 7073 LSB
EA1/EA2BD 8.27 7073 LSB
EA4FKD 8.29 7073 LSB
EA3BT 8.29 7073 LSB
EA3WL 8.29 7073 LSB
EB5DXJ 8.31 7073 LSB
EA2CHL 8.31 7073 LSB
EB4DSP 8.31 7073 LSB
EB2CYQ 8.31 7073 LSB
EC1CA 8.33 7073 LSB
EA2AK 8.33 7073 LSB
EB4FBS 8.36 7073 LSB
EA1HT/P 8.38 7073 LSB
EA5GS/P 8.41 7073 LSB
EA1CJ 8.41 7073 LSB
EA4IF 8.41 7073 LSB
EA7IBK 8.43 7073 LSB
EC5CFM/P 8.44 7073 LSB
EA1MS 8.46 7073 LSB
EA1URV 8.46 7073 LSB
EB2BXL 8.48 7091 LSB
EB7HOD/P 8.50 7053 LSB
EA4EUI 8.58 7110 LSB
EA3GIN 8.58 7044 LSB
EA1CFW/P 9.02 7044 LSB
EA5EK 9.05 7044 LSB
EA1/EB4FJG 9.06 7044 LSB
EA5EM 9.12 7085 LSB
EA4FLY/P 9.21 7076 LSB
EC7AHC 9.21 7103 LSB
EA4CT 9.21 7103 LSB
EA7CVC 9.21 7103 LSB
EA1DPC 9.23 7103 LSB
EA7DA 9.23 7103 LSB
EA4GO 9.23 7103 LSB
EC4AMM 9.25 7103 LSB
AO4OA 9.28 7103 LSB
EA5HRM 9.28 7103 LSB
EA1ET 9.30 7103 LSB
EA5EOR 9.32 14190 USB
EC8ADW 9.36 14210 USB
EA4GO 9.36 14210 USB
EA5EFU 9.47 14197 USB
EA5DKU 9.40 14223 USB
EA7HMB/P 9.42 14207 USB
EA7OR 9.46 14203 USB
EA7PY 9.48 14179 USB
AO5YJ 9.50 14171 USB
EA5GRD 9.57 14185 USB
EA5GS/P 9.59 14190 USB
EA7ELY 10.00 14205 USB
EA4TD 10.02 7060 LSB
EB3CKT 10.02 7066 LSB
EA1/EA4GA 10.07 7051 LSB
AN5CNK 10.10 14170 USB
EC5CFM/P 10.12 14218 USB
EA5AMD 10.15 14214 USB
EA4GO 10.18 28455 USB
EA8CDJ 10.18 28455 USB
EA1DPC 10.18 28455 USB
EA7DA 10.18 28455 USB
EA7GV 10.18 28460 USB
EA1DPC 10.23 21210 USB
EA7DA 10.23 21210 USB
EA4GO 10.23 21210 USB
EA7AHA 10.23 21210 USB
AN7DX 10.30 14217 USB